image002Polszczyzna jest piękna,
ponieważ szeleści jak jesienne liście,
skrzypi jak mróz zimową porą,
świszczy jak wiosenny wiatr,
ale i tak rozgrzewa nas,
niczym lato,
ortografią i interpunkcją.
 

Wzorem poprzednich lat w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT” dla uczniów klas 7 – 8, zorganizowana przez Nauczycieli: Wiesławę Skazę i Agnieszkę Skórską.
Celami konkursu było:
- poznawanie i rozumienie zasad funkcjonowania języka polskiego,
- motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu poprawności językowej.
20 maja 2022 roku do arkuszy konkursowych przystąpiło dwadzieścioro jeden uczniów.
Laureatami ww. konkursu zostali następujący uczniowie: Jan Gurba z kl. 8e (przygotowany przez p. Monikę Kuroń), Marcelina Więcek z kl. 7d (przygotowana przez p. Agnieszkę Skórską), Dominika Borsuk z kl. 7b (przygotowane przez p. Małgorzatę Śmist).
Wyróżnienia natomiast otrzymały uczennice: Aleksandra Nowak z kl. 8a, Gabriela Kusowska z kl. 7b, Zuzanna Szkotnicka z kl. 8a.
14 czerwca 2022 roku miłośnikom polskiej ortografii zostały złożone gratulacje i wręczone dyplomy wraz z nagrodami książkowymi przez Panią Dyrektor Annę Ptak.

opracowała: mgr Agnieszka Skórska

 

 

 

 

   

oprowadzacy

   

bip

   

wolontariat

   

Mielec1

   
© AB