pdf 50

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
im. św. Jana Pawła II w Mielcu w okresie pandemii Covid-19  od 01.09.2021r

(dostępny w postaci dokumentu PDF) 

pdf 50

Statut Szkoły

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50

Wewnątrzszkolne Ocenianie

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Szkolny Program Wychowawczo -Profilaktyczny

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

   

pdf 50Raport z ewaluacji wewnętrznej 2021 - 2022

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

   

pdf 50

 Arkusz  obserwacji lekcji

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Arkusz Wychowawcy

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Arkusz kontroli bieżącej 

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Arkusz obserwacji uczniów

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Notatka służbowa 

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Arkusz samooceny

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Arkusz obserwacji zajęć

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Arkusz przeglądu bieżącego

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Regulamin organizacji i przeprowadzania wycieczek

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Upomnienie  za nieprzestrzeganie dokumentu Statutu Szkoły 

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Nagana za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły 

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Rezygnacja z zajęć - Wychowanie do życia w rodzinie

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Regulamin konkursu "Najlepsza jedenastka"

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Regulamin Rady Pedagogicznej w SP 11

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

pdf 50Wewnątrzszkolny Program doradztwa Zawodowego w SP 11

(dostępny w postaci dokumentu PDF)

 

   

oprowadzacy

   

bip

   

wolontariat

   

Mielec1

   
© AB