Dyrekcja Szkoły

mgr Czarny Bogusława - Dyrektor

mgr Ptak Anna - Wicedyrektor

mgr Soja Elżbieta - Wicedyrektor

 

Nauczyciele

 

 • Język polski

          mgr Kuroń Monika

          mgr Leśniak Celina

          mgr Rumak Markowska Magdalena

          mgr Skaza Wiesława

          mgr Skórska Agnieszka

          mgr Śmist Małgorzata

          mgr Trela Jadwiga

        

 • Język angielski

           lic Dereń Klaudia

           mgr Gładysz Jadwiga  

           mgr Hill Kinga

           mgr Kuzara Katarzyna

           lic Luberda Iwona

           mgr Majka-Przywara Marta

           mgr Sołtys Monika

           mgr Wdowiarz Karolina

           mgr Ziobroń Karolina

      

 • Język niemiecki

            mgr Ziobroń Karolina

 • Historia

            mgr  Gorczyca Anna

            mgr Szot Leszek

 • Wiedza o społeczeństwie

            mgr Gorczyca Anna

 • Matematyka

            mgr Antonów Krystyna

            mgr Górska  Anna

            mgr Gurba Maria

            mgr Hawron-Cygan Teresa

            mgr Ptak Anna

            mgr Szypuła Mirosława

 • Przyroda

           mgr Pietryka Klecha Bożena

           mgr Wiącek Beata

 • Biologia

            mgr Pietryka-Klecha Bożena

            mgr Wiącek Beata

 • Fizyka

             mgr Drewniak Bogumił

 • Chemia

            mgr Wałek Monika

            mgr Wolan Angelika

 • Geografia

            mgr  inż. Kowalik Jan

 • Plastyka

            mgr Baltyzar Dorota

 • Technika

            mgr Błachowicz Lidia

 • lnformatyka

            mgr Błachowicz Lidia

            mgr Bodziony Artur

            mgr Trelska Marta

 • Muzyka

            mgr  Gola Ewa

 • Religia

            mgr Duda Sylwester

            mgr Ortyl Mariola

            mgr Podraza Lidia

            mgr Tokarczyk Karol

         

 • Nauczyciele wspomagający

            mgr Borkowska-Bolechała Katarzyna

            mgr Burkot Katarzyna

            mgr Chmaj Paulina

            mgr Dusza Iwona

            mgr Dziuba Agnieszka

            mgr Jaskulska Magdalena

            mgr Karasińska Magdalena

            mgr Kosiorowska Teresa

            mgr Kotwica Maryla

            mgr Mazur Elżbieta

           mgr Mikrut Ewa

           mgr Niezgoda Beata

           mgr Pałasz Ewa

           mgr Ryba Małgorzata

           mgr Suchy Patrycja

          mgr Woźniak Marta

          mgr Wrażeń Aleksandra

          mgr Baltyzar Dorota

          mgr Bolechała Lucyna

          mgr Irla-Wawrzyńska Renata

          mgr Kozak Renata

         Wychowanie fizyczne

            mgr Cisiński Sławomir

            mgr Gil Jadwiga

            mgr Herchel Jadwiga

            mgr Kokoszka Piotr

            mgr Szumełda Ireneusz

            mgr Wojtowicz -Buś Agata

                       

 • SKS – sportowe pozalekcyjne

           mgr Szumełda Ireneusz

 • Edukacja wczesnoszkolna

            mgr Bączek Teresa

            mgr Bolechała Lucyna

            mgr Chomiuk Dorota

            mgr Drewniak Ewa

            mgr Głuchowska Elżbieta

            mgr Gołąb Renata

            mgr  IrIa -Wawrzyńska Renata

            mgr Kramek Beata

            mgr Kudyba Barbara

            mgr Kudyba Beata

            mgr Martyńska Magdalena

            mgr Nowak Renata

            mgr Pieróg Lidia

            mgr Soja Elżbieta

            mgr Wrona Wiesława

 • Nauczyciele świetlicy

            mgr Knap Bożena -  kierownik

            mgr Babula Diana

            mgr Czeczot Ewa

            mgr Grądzka Angelika

            mgr Nickowski Aleksandra

            mgr Rostkowska Karolina

            lic Rusin Monika

            mgr Podraza Lidia

      

 • Pedagog

            mgr Mleczko Jadwiga

            mgr Pyź Lidia

 • Psycholog

            mgr Dręga Anna

            mgr Przeworska Kinga

 • Logopeda

            mgr Harla Lucyna

            mgr Kozak Renata

            mgr Wrażeń Aleksandra

 • Biblioteka

            mgr Herchel Jadwiga

            mgr Styga Urszula

            mgr Zygmunt Iwona

 • Terapia sensoryczna

            mgr Foltman Anna

 • Zajęcia sportowe

            mgr Kwaśnik Alicja

            mgr Gil Jadwiga

            mgr Kramek Beata

 • Szachy

            mgr Nowak Robert

 • Doradztwo zawodowe

            mgr Bar Urszula

 • Wychowanie do życia w rodzinie

             mgr Pyź Lidia

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

            mgr Torba Agnieszka

            mgr Baltyzar Dorota

 • Socjoterapia

            mgr Skórska Agnieszka

 • Zajęcia rewalidacyjne

            mgr Harla Lucyna

            mgr Kozak Renata

            mgr Kwaśnik Alicja

            mgr Leśniak Celina

            mgr Bączek Teresa

            mgr Baltyzar Dorota

            mgr Bolechała Lucyna

            mgr Borkowska-Bolechała Katarzyna

            mgr Burkot Katarzyna

            mgr Chomiuk Dorota

            mgr Drewniak Ewa

            mgr Dusza Iwona

            mgr Gola Ewa

            mgr Irla-Wawrzyńska Renata

            mgr Kudyba Barbara

            mgr Martyńska Magdalena

            mgr Mazur Elżbieta

            mgr Pieróg Lidia

            mgr Rumak-Markowska Magdalena

            mgr Skórska Agnieszka

            mgr Soja Elżbieta

            mgr Wrażeń Aleksandra

            mgr Wrona Wiesława

   

oprowadzacy

   

bip

   

wolontariat

   

Mielec1

   
© AB