Rada Rodziców 2021/2022

Na początku września odbyło się spotkanie organizacyjne  Rady Rodziców SP 11.
W trakcie spotkania do Prezydium Rady Rodziców wybrano: 

1.     Rafał Guła  - przewodniczący

2.     Ewelina Krakowska  - Z-ca 

3.     Joanna Krupa  - sekretarz

4.     Wojciech Bryg  - komisja rewizyjna

5.     Sławomir Trzpis  - komisja rewizyjna

  

Jako prezydium Rady Rodziców serdecznie dziękujemy rodzicom za przybycie na zebranie w dniu 15.09. i liczymy na aktywne uczestniczenie w życiu szkoły .

Na spotkaniu uchwalono wysokość składki na fundusz Rady Rodziców: po 30 zł. od każdego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły.

 

Proszę przewidzieć ewentualne wpłaty do końca okresu bieżącego roku kalendarzowego w formie:

1. Przelewu na konto Rady Rodziców SP 11 w Mielcu: PBS o / Mielec 49 8642 1168 2016 6805 5417 0001

 

Tel. do szkoły: 17 787 5454 lub 17 787 5450

 

   

oprowadzacy

   

bip

   

wolontariat

   

Mielec1

   
© AB