• Od dnia 1 września nieobecności dzieci na obiedzie zgłaszamy u intendenta  lub w świetlicy  szkolnej

Intendent                    791992166 - tylko telefonicznie

Świetlica szkolna          17 787 5562

  • Nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłosić  do godziny 8:00  danego dnia.
  • Sprawami  związanymi z żywieniem zajmuje się intendent tel. 791 992 166
  • Rodzic co miesiąc wpłaca na konto szkoły należności za obiady PKO BP 93 1020 4913 0000 9802 0119 1782

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat do 15 każdego miesiąca. Brak terminowych wpłat będzie skutkował naliczeniem odsetek karnych.

  • Informację o opłatach należy sprawdzić na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica lub u intendenta.
  • Numery Kart Kontowych będą do odebrania u Intendenta od dnia 05.09.2022  do dnia 15.09.2022  w godzinach od 7:00-14:00

Obiady będą wydawane od dnia 05.09.2022

   

oprowadzacy

   

bip

   

wolontariat

   

Mielec1

   
© AB