SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Lp

Tytuł programu

Autor

Uchwała nr

13/2017/2018

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.

Zespół wychowawców klasowych
i pedagodzy

SP11 / 01/16/17

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach głównych „W drodze do wieczernika” kl. I-III AZ 1-01 / 10

Komisja wychowania katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

SP11 / 02/16/17

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej „Odkrywam siebie”

Grażyna Lech

Jolanta Faliszewska

Wiesława Żaba-Żabińska

SP11 / 03/16/17

Program nauczania j. angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

SP11 / 04/16/17

„Czytać, myśleć, uczestniczyć”- program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej

M. Derlukiewicz

SP11/05/16/17

Program nauczania języka angielskiego Kurs dla klas IV-VI szkoły podstawowej II etap edukacyjny

M. Ellis

A. Rak

SP11/06/16/17

„My i historia”- Historia I społeczeństwo

B. Olszewska

SP11/07/16/17

Program nauczania matematyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „ Matematyka z kluczem”

M. Braun

A. Mańkowska

M. Paszyńska

SP11/08/16/17

„Tajemnice przyrody”- Program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej

J. Golanko

SP11/09/16/17

Program nauczania zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV-VI

G. Koba

 

SP11/10/16/17

Program nauczania „ Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa”. Technika kl. 4

B. Bogacka-Osińska

D. Łazuchiewicz

SP11/11/16/17

Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

B. Mikulik

SP11/12/16/17

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej „ LEKCJA MUZYKI”

M. Gromek

G. Kilbach

SP11/13/16/17

Program nauczania wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego wraz z planami „Ruch zdrowie dla każdego”

S. Żołyński

SP11/14/16/17

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach podstawowych „ Poznaję Boga i wierzę w niego” kl. IV-VI AZ 2-01/10

Komisja wychowa­nia katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

SP11/01/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach podstawowych „W drodze do wieczernika” kl. 1-3 AZ 1-01/10

Komisja wychowa­nia katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

SP11/02/17/18

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej „Gra w kolory”

E. Stolarczyk

SP11/03/17/18

Program nauczania j. angielskiego  do edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

SP11/04/17/18

Program nauczania j. niemieckiego dla poczatkujących kl. 7-8 „Aktion Deutsch”

Paweł Piszczatowski

SP11/05/17/18

Program nauczania j. polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej  - „Jutro pójdę w świat, świat w słowach i obrazach, gramatyka i stylistyka” 4-8

Andrzej Surdej

SP11/06/17/18

Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8 „Steps Plus”

Melanie Ellis

Anna Rak

SP11/07/17/18

Program nauczania historii w klasach 4-8 Szkoły podstawowej - „Wczoraj i dziś”

Tomasz Maćkowski

SP11/08/17/18

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej - „ Matematyka z kluczem”

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

SP11/09/17/18

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej – „Tajemnice Przyrody”

Jolanta Golanko

SP11/10/17/18

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Anna Zdziennicka

SP11/11/17/18

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – „Planeta Nowa”

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

SP11/12/17/18

Program nauczania. „Teraz bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy 4-6

Grazyna Koba

 

SP11/13/17/18

Program nauczania. „Teraz bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy 7-8

Grazyna Koba

 

SP11/14/17/18

Program nauczania fizyki w szkole Podstawowej – „Spotkanie z fizyką”

Grazyna Francuz-Orant, Teresa Kulawik

SP11/15/17/18

Program nauczania chemii w szkole podstawowej  kl. 7„Ciekawa chemia”

Hanna Gulińska

Janina Smolińska

SP11/16/17/18

Program nauczania „ Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa”. Technika kl. 4

Bogumiła Bogacka- Osińska

Danuta Łazuchiewicz

 

 

SP11/17/17/18

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej –  „Do dzieła” kl. 4

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozowiak

SP11/18/17/18

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej – kl 7

Beata Mikulik

 

SP11/19/17/18

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „ Lekcja muzyki” kl. 4-7

Monika Gromek

Grazyna Kilbach

SP11/20/17/18

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

SP11/21/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach podstawowych „ Poznaję Boga i wierzę w niego” kl. IV-VI AZ 2-01/10

Komisja wychowa­nia katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

SP11/22/17/18

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości kl. 7 szkoła podstawowa

Teresa Król

SP11/23/17/18

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości kl. 4 szkoła podstawowa

Teresa Król

SP11/24/17/18

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego do realizacji w klasie 7 szkoły podstawowej

Anna Kuczewska

SP11/01/18/19

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach podstawowych „W drodze do wieczernika” kl. 1-3 AZ 1-01/10

Komisja wychowa­nia katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

SP11/02/18/19

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej „Gra w kolory”

E. Stolarczyk

SP11/03/18/19

Program nauczania j. angielskiego  do edukacji wczesnoszkolnej I etap edukacyjny klasy I-III szkoły podstawowej

M. Szpotowicz

M. Szulc-Kurpaska

SP11/04/18/19

Program nauczania j. niemieckiego dla poczatkujących kl. 7-8 „Aktion Deutsch”

Paweł Piszczatowski

SP11/05/18/19

Program nauczania j. polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej  - „Jutro pójdę w świat, świat w słowach i obrazach, gramatyka i stylistyka” 4-8

Andrzej Surdej

SP11/06/18/19

Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8 „Steps Plus”

Melanie Ellis

Anna Rak

SP11/07/18/19

Program nauczania historii w klasach 4-8 Szkoły podstawowej - „Wczoraj i dziś”

Tomasz Maćkowski

SP11/08/18/19

Program nauczania matematyki w klasach 4-8 szkoły podstawowej - „ Matematyka z kluczem”

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

SP11/09/18/19

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej – „Tajemnice Przyrody”

Jolanta Golanko

SP11/10/18/19

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Anna Zdziennicka

SP11/11/18/19

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – „Planeta Nowa”

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

SP11/12/18/19

Program nauczania. „Teraz bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy 4-6

Grazyna Koba

 

SP11/13/18/19

Program nauczania. „Teraz bajty” Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy 7-8

Grazyna Koba

 

SP11/14/18/19

Program nauczania fizyki w szkole Podstawowej – „Spotkanie z fizyką”

Grazyna Francuz-Orant, Teresa Kulawik

SP11/15/18/19

Program nauczania chemii w szkole podstawowej  kl. 7-8 „Ciekawa chemia”

Hanna Gulińska

Janina Smolińska

SP11/16/18/19

Program nauczania „ Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa”. Technika kl. 4-6

Bogumiła Bogacka- Osińska

Danuta Łazuchiewicz

SP11/17/18/19

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej –  „Do dzieła” kl. 4-6

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozowiak

SP11/18/18/19

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej – kl. 7

Beata Mikulik

 

SP11/19/18/19

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „ Lekcja muzyki” kl. 4-7

Monika Gromek

Grazyna Kilbach

SP11/20/18/19

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

SP11/21/18/19

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach podstawowych „ Poznaję Boga i wierzę w niego” kl. 4-6 AZ 2-01/10

Komisja wychowa­nia katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

SP11/22/18/19

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości kl. 7-8 szkoła podstawowa

Teresa Król

SP11/23/18/19

Program nauczania wychowania do życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości kl. 4-6 szkoła podstawowa

Teresa Król

SP11/24/18/19

Program zajęć z zakresu doradztwa zawodowego do realizacji w klasie 7-8 szkoły podstawowej

Anna Kuczewska

SP11/25/18/19

Program nauczania religii rzymskokatolickiej „Pójść za Jezusem Chrystusem” kl. VII

Komisja wycho­wa­nia katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

 

 

SP11/26/18/19

Program nauczania religii rzymskokatolickiej „Aby nie ustać w drodze” kl. VIII

Komisja wycho­wa­nia katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

SP11/27/18/19

Program nauczania o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro” kl. 8

Barbara Furman

SP11 / 28/18/19

Program nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego dla etapu wczesnoszkolnego klas 1-3

Elżbieta Bednarz

SP11 / 29/18/19

Program wychowania biblijnego dla klas Przedszkolnych, Szkoły podstawowej, Gimnazjum

Elżbieta Bednarz,
G. Podgórna

 

   

oprowadzacy

   

bip

   

wolontariat

   

Mielec1

   
© AB